03
آوریل

جلوه های ویژه ابرقهرمانی قسمت اول

یه آموزش سریالی داریم از مجموعه جلوه های ویژه ابرقهرمانی قسمت ۱ : آموزش پودر شدن به نظرتون قسمت بعدی چه نیرو ابرقهرمانی داریم؟